ขั้นตอนการสั่งซื้อ

เลือกสินค้าที่ต้องการ

กรอกข้อมูลผู้ติดต่อให้ครบ

แล้วขอใบเสนอราคาผ่านทางหน้าเว็บ

หรือติดต่อกับทางเรา

Line: @kcandclean / โทร: 086-313-3083

ทางบริษัท ส่งใบเสนอราคา

ให้กับทางลูกค้า

ชำระเงิน และส่งหลักฐาน

มาให้กับทาง Email หรือ Line: @kcandclean

ทางบริษัททำการจัดส่งสินค้า

พร้อมแจ้งหมายเลขติดตามสินค้า / Tracking