ผลงาน

เค. ซี. แอนด์ คลีน ผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ให้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล และโรงแรมชั้นนำมายาวนานกว่า 30 ปี

Our Factory

Customers

Our Hospital & Hotel

Customers