กระดาษชำระม้วนเล็ก, แบบแผ่น

KLEENEX® Bathroom Tissue 1'R

KLEENEX® Bathroom Tissue 1'R

#03610 กระดาษชำระม้วนเล็ก 22m x 120ม้วน

1,100.00 ฿

KLEENEX® Bathroom Tissue 6'R

KLEENEX® Bathroom Tissue 6'R

#03613 กระดาษชำระม้วนเล็ก 22m x 48 ม้วน

420.00 ฿

SCOTT® Bathroom Tissue 1'R

SCOTT® Bathroom Tissue 1'R

#03818 กระดาษชำระม้วนเล็ก 17m x 120 ม้วน

900.00 ฿

SCOTT ® Bathroom Tissue 6'R

SCOTT ® Bathroom Tissue 6'R

#03815 กระดาษชำระม้วนเล็ก 17m x 48 ม้วน

350.00 ฿

SCOTT® Bathroom Tissue 6'R 3-Ply

SCOTT® Bathroom Tissue 6'R 3-Ply

#93814 กระดาษชำระ 3 ชั้น 19.7m x 48 ม้วน

525.00 ฿

SCOTT® Bathroom Tissue 24'R

SCOTT® Bathroom Tissue 24'R

#03817 กระดาษชำระม้วนเล็ก 17m x 96 ม้วน

640.00 ฿

KIMSOFT* Bathroom Tissue 1'R

KIMSOFT* Bathroom Tissue 1'R

#04100 กระดาษชำระม้วนเล็ก 17.6m x 120 ม้วน

825.00 ฿

KIMSOFT* Bathroom Tissue 6'R

KIMSOFT* Bathroom Tissue 6'R

#04050 กระดาษชำระม้วนเล็ก 17.6m x 48 ม้วน

325.00 ฿

KIMSOFT* Bathroom Tissue 24'R

KIMSOFT* Bathroom Tissue 24'R

#04070 กระดาษชำระม้วนเล็ก 17.6m x 96 ม้วน

600.00 ฿

KIMSOFT* Choice Bathroom Tissue 24'R

KIMSOFT* Choice Bathroom Tissue 24'R

#04090 กระดาษชำระม้วนเล็ก 14.19m x 96 ม้วน

480.00 ฿

SCOTT® HBT 1-Ply 300's

SCOTT® HBT 1-Ply 300's

#06393 กระดาษชำระแบบแผ่น 300แผ่น x 100 ห่อ

1,100.00 ฿

SCOTT® HBT 2-Ply 150's

SCOTT® HBT 2-Ply 150's

#06404 กระดาษชำระแบบแผ่น 150แผ่น x 100 ห่อ

1,020.00 ฿