กล่องใส่กระดาษต่างๆ

กล่องใส่กระดาษเช็ดมือ แบบแผ่น Aquarius (Single Clip Folded Hand Towel Dispenser)

กล่องใส่กระดาษเช็ดมือ แบบแผ่น Aquari..

#70220 กล่องใส่กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น

380.00 ฿

กล่องใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่ สีขาว Aquarius (Jumbo Roll Toilet Tissue White Dispener)

กล่องใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่ สีขาว Aqu..

#70260 กล่องใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่ สีขาว

425.00 ฿

กล่องใส่กระดาษเช็ดมือแบบม้วน Aquarius (Roll Hand Towel Dispenser)

กล่องใส่กระดาษเช็ดมือแบบม้วน Aquariu..

#69590 กล่องใส่กระดาษเช็ดมือแบบม้วน

2,050.00 ฿

กล่องใส่กระดาษเช็ดปาก สีเทา (Dispenser Pop Up Cube Grey)

กล่องใส่กระดาษเช็ดปาก สีเทา (Dispens..

#94191 กล่องใส่กระดาษเช็ดปาก สีเทา

2,040.00 ฿

กล่องใส่กระดาษเช็ดปาก สีน้ำเงิน (Dispenser Pop Up Cube ฺBlue)

กล่องใส่กระดาษเช็ดปาก สีน้ำเงิน (Dis..

#94192 กล่องใส่กระดาษเช็ดปาก สีน้ำเงิน

2,040.00 ฿

กล่องใส่กระดาษเช็ดมือแบบม้วน Silm Roll Aquarius - (Slim Roll Hand Towel Dispenser)

กล่องใส่กระดาษเช็ดมือแบบม้วน Silm Ro..

#69530 กล่องใส่กระดาษเช็ดมือแบบม้วน - สลิม

1,800.00 ฿

กล่องใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่ สีเทาใส Dispenser Aquarius B/TISS JRT Grey

กล่องใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่ สีเทาใส D..

#70270 กล่องใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่ สีเทาใส

400.00 ฿

กล่องใส่กระดาษชำระแบบแผ่น Dispenser Aquarius B/TISS HBT SGL

กล่องใส่กระดาษชำระแบบแผ่น Dispenser ..

#69460 กล่องใส่กระดาษชำระแบบแผ่น

550.00 ฿

กล่องใ่ส่กระดาษชำระแบบแผ่น Center Pull Dispenser

กล่องใ่ส่กระดาษชำระแบบแผ่น Center Pu..

#7046 กล่องใส่กระดาษชำระแบบแผ่น Center Pull

620.00 ฿